Економічний університет імені семена кузнеця

Закрыть ... [X]

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця є державним вищим навчальним закладом вищого, IV рівня акредитації, що підпорядковується Міністерству освіти і науки України.

 

На сьогодні Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця є провідним спеціалізованим вищим навчальним закладом Сходу України, який надає повний спектр навчальних послуг, здійснюючи багатоступеневу підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з 26 спеціальностей таких галузей знань:

  • економіка та підприємництво;
  • менеджмент і адміністрування;
  • інформатика та обчислювальна техніка;
  • видавничо-поліграфічна справа;
  • сфера обслуговування;
  • державне управління;
  • специфічні категорії.

 

Університет має дозвіл Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на підготовку до вступу до вищих навчальних закладів громадян України та іноземних громадян (ліцензія серії АЕ № 458586 від 28.07.2014 р.).

 

До складу університету входять 7 факультетів, 34 кафедри, Центр заочної та дистанційної освіти, Центр післядипломної освіти, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій, навчальні та науково-дослідні лабораторії, обчислювальний центр, науково-технічна бібліотека, видавництво, спортивні комплекси.

 

Маючи чималий досвід у навчанні вітчизняного студентства, ХНЕУ ім. С. Кузнеця впливає на кадрову, науково-технічну і економічну політику промислових підприємств та організацій країни. Провідним принципом діяльності ХНЕУ ім. С. Кузнеця є формування інтелектуальної еліти для економіки нашої країни, умовою досягнення цієї мети університет бачить підготовку високопрофесійного економіста, знайомого із сучасними інформаційними технологіями та інноваційною моделлю поведінки.

 

Реалізації зазначених положень служить розвинута в університеті система безперервної освіти. Сьогодні – це науково-навчальний комплекс, який включає проведення довузівського відбору здібних абітурієнтів та їх підготовку, стаціонарне і заочне навчання, а також підготовку і перепідготовку фахівців вищої кваліфікації. Навчаючись у створених при факультетах вищих школах, студенти мають можливість одержати суміжну спеціальність, вносячи за навчання пільгову оплату.

 

В університеті створено гнучку систему керування якістю підготовки фахівців, засновану на безперервному моніторингу успішності роботи випускників ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця активно впроваджує стандарти освіти, що діють в країнах Європейського співтовариства. Побудова навчання відповідно до принципу "уніфікація форми (стандартизація курсів) – оригінальність змісту (наповнення модулів)" дозволяє найефективніше реалізувати переваги ХНЕУ ім. С. Кузнеця, пов’язані з високим рівнем розвитку науково-дослідної роботи та її інтеграції з навчальним процесом та господарською практикою. Участь у наукових дослідженнях має сформувати зацікавленого фахівця, який творчо підходить до роботи та здатен успішно розв’язувати завдання, що їх висуває сучасна господарська практика.

 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця підтримує широкі міжнародні зв’язки з вищими навчальними закладами близького та далекого зарубіжжя з метою підготовки, перепідготовки та вдосконалення професійних навичок спеціалістів, організації спільних науково-дослідних заходів, обміну студентами, аспірантами і викладачами, підготовки спільних проектів для участі в конкурсах на отримання грантів. Серед закордонних ВНЗ партнерами ХНЕУ ім. С. Кузнеця є університети та освітні організації з багатьох країн, а саме: Австрії, Франції, Росії, Білорусі, Китаю, Італії, Вірменії, Німеччини, Польщі, Чехії, Канади, США та ін. Відповідність університету сучасним освітнім стандартам засвідчило запрошення приєднатися до Magna Charta Universitatum – престижної організації університетів світу зі штаб-квартирою у м. Болонья (Італія) – 18 вересня 2004 року.

 

Студенти ХНЕУ ім. С. Кузнеця мають можливість проходити стажування на провідних вітчизняних промислових підприємствах, фінансових, консалтингових та інших компаніях. Навчаючись, студенти проходять мовну підготовку на загальних та факультативних курсах, вивчаючи за бажанням англійську, французьку, німецьку, китайську, італійську, турецьку, арабську, польську мови.

 

В університеті студенти здобувають фундаментальну підготовку, що дозволяє їм приймати та здійснювати ефективні рішення у спектрі сучасної економічної проблематики, включаючи вибір конкурентоздатних виробів, оцінку ефективності інвестиційних проектів і техніко-організаційного рівня виробництва, розробки стратегії розвитку підприємства, планування діяльності, організації виробництва і праці, маркетингові дослідження, ефективний збут продукції, глибокий економічний аналіз тощо.

 

Випускники ХНЕУ ім. С. Кузнеця успішно забезпечують кадрову потребу провідних державних, приватних і акціонерних підприємств країни, працюють у науково-дослідних інститутах і ВНЗ, банках і органах державного управління, у туристичних компаніях і в малому та середньому підприємництві, у сфері обслуговування, забезпечення міжнародної діяльності, планують і проектують інфраструктури підприємств, міст, регіонів.


Источник: http://www.hneu.edu.ua/The_University_TodayРекомендуем посмотреть ещё:Похожие новости


Мой малыш кукла малыш на горшке
Как замачивать семена в воде
На каком расстоянии сажают землянику садовую
Цветок из ткани для декора
Я знаю теперь цветок
Облепиха посадить на даче
Какие семена цветов можно посеять
Какой сорт груш выбрать для подмосковья


Економічний університет імені семена кузнеця Економічний університет імені семена кузнеця Економічний університет імені семена кузнеця Економічний університет імені семена кузнеця
Економічний університет імені семена кузнеця


ХНЕУ Харківський національний економічний університет ім. С
Харьковский национальный экономический университет им. С
ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ